Internasjonal filmdistribusjon

Internasjonal filmdistribusjon – hva sier spillefilmavtalen og vederlagskrav.

07/01/2018

Internasjonal filmdistribusjon – hva sier spillefilmavtalen og vederlagskrav

Spillefilmer er verk med mange ulike bidragsytere. Det er regissører, manusforfattere, skuespillere, musikere, filmarbeidere (lys- og lydteknikere, kameramenn, sminkører, fotograf mm), komponister og en eller flere produsenter.

Hver av disse utgjør en viktig og nødvendig brikke i det som til slutt blir et filmverk. Verket som sådant i sin helhet og dets deler er opphavsrettslig beskyttet.

Opphavsmenn og utøvende kunstnere

Regissøren, manusforfatteren og komponisten vil i en opphavsrettslig sammenheng betegnes som opphavsmenn mens skuespillere og musikere regnes som utøvende kunstnere. Alle disse har opphavsrettigheter til sitt bidrag i fellesverket- spillefilmen. Filmarbeiderne kan også ha opphavsrettigheter avhengig av deres innsats i filmen. Produsenten er i en egen kategori og vil ofte kontrollere og erverve alle de bakenforliggende rettighetene gjennom avtaler.

En film lages som regel med et formål om å oppnå mest mulig publikum i Norge og i utlandet. Det er i alles interesse at filmen blir vist for og sett av flest mulig.

Opphavsrettighetene er imidlertid territoriale. Filmprodusenten vil derfor som regel prøve å erverve alle rettighetene for hele verden, men dette er ikke alltid like klart nedtegnet i avtalene. Det er også enkelte type vederlagsrettigheter som ikke kan overdras, slik som eksempelvis retten til vederlag for filmutleie, og i noen land også rett til vederlag for videreutnyttelse av filmen på fjernsyn. Alle land regulerer dette noe ulikt selv om reglene blir stadig mer harmoniserte på grunn av EUs arbeid på dette området.

Mange forvaltningsorganisasjoner lisensierer utnyttelsen av disse rettighetene kollektivt, også på vegne av rettighetshavere som er uvitende om at deres rettigheter allerede er klarert av andre.

Ved internasjonal distribusjon av spillefilmer er det viktig at avtaleverket er i orden, og det er viktig at du kjenner til hvilke rettigheter du har. I Codex Advokat har vi god kompetanse på dette området.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.

  • Les mer om opphavsrett på vår hovedside om opphavsrett.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater