Markedsføringsloven § 29 – rettstridig utnyttelse

Denne artikkelen vil kort ta for seg markedsføringsloven § 29 og det vern den gir mot rettsstridig utnyttelse av tekniske hjelpemiddel.

Bestemmelsen er en videreføring av mfl. 1972 § 8, og rammer rettstridig utnyttelse av tekniske hjelpemidler i næringsvirksomhet. I loven er tekniske hjelpemidler definert som " tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller lignende" 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater