Markedsføringsloven § 28 – beskyttelse av bedriftshemmeligheter

Denne artikkelen vil ta for seg vernet markedsføringsloven gir mot rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter.

Markedsføringsloven § 28 viderefører mfl. 1972 sin § 7. Bestemmelsen rammer rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter. Det har vært fremmet forslag om å overføre bestemmelsen til den nye straffeloven fra 2005. Dette har imidlertid ikke skjedd per dags dato, og det er sannsynlig at bestemmelsen vil bli værende i markedsføringsloven fremover.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater