Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Klage på domenenavn - Domeneklagenemda

En mann sitter og jobber på en laptop. Foto

I Norge kan alle virksomheter og privatpersoner med norsk postadresse søke om et norsk domenenavn (.no-domene). Dette kan medføre at aktører registrerer domenenavn de ikke har rettigheter til. Tildelingen av domenenavn skjer etter prinsippet «først i tid, best i rett». Hvis to aktører benytter og har rett til samme kjennetegn, så vil det være den aktøren som først registrerer kjennetegnet som domenenavn som vil kunne benytte det. Når kan du klage på domeneregistrering?

Dette får du vite om å klage på domenenavn:

Hvordan klage på domene?

En hver som registrerer domener under .no bekrefter ved registrering av domenet at det er i samsvar med regelverket for .no. Dette innebærer bekreftelse på at registreringen ikke er i konflikt med tredjemanns rettigheter til varemerker, foretaksnavn eller andre navnerettigheter.

Vi erfarer likevel at flere domeneregistreringer er i strid med det ovennevnte.

Fremgangsmåten for å klage på registreringen man mener er i strid med tredjemanns rettigheter er å sende inn en domeneklage til Domeneklagenemnda. For og nå frem med en domeneklage man dokumentere:

  1. Klager har rettigheter til navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet.
  2. Abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

Identisk kjennetegn

Identiske kjennetegn vil si kjennetegn som er helt lik som det domenenavnet som er registrert. Det bemerkes at både registrerte og innarbeidede kjennetegn (jfr. varemerkelovens § 3, tredje ledd) vil oppfylle kravet.

Forvekselbart kjennetegn

Et kjennetegn er forvekselbart når det er risiko for at kundekretsen vil tro at domenenavnet og kjennetegnene har samme kommersielle opprinnelse. Dette vil bero på en konkret vurdering avhengig av særpreget til kjennetegnet, likheten mellom kjennetegnet og domenet, samt de varer/tjenester varemerket og domenenavnet benyttes innenfor.

Vi vil kunne bistå i en nærmere vurdering av om det foreligger forvekslingsfare mellom kjennetegnet og domenenavnet.

I tillegg til at klager må ha rettigheter til navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet, må det også dokumenteres at abonnentens registrering eller bruk av domenet er foretatt i ond tro. Vurderingstemaet vil være om abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter</>.

Etter .no regelverket skal man i vurderingen blant annet legge vekt på følgende momenter:

  • Har registreringen skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed
  • Er domenet registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter
  • Er domenet registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet
  • Brukes navnet på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter
  • Har motparten også gjort andre registreringer i ond tro
  • Har klagemotparten handlet i strid med markedsføringsloven

Vi vil kunne bistå din bedrift i denne dokumentasjonsprosessen og utarbeide klage til Domeneklagenemda.

Vilkårene er kumulative, det vil si at både punkt 1 og 2 vil måtte være oppfylt. Er begge vilkår oppfylt vil Domeneklagenemda ta domeneklagen til følge.

 

Om du mener noen rettstridig har registrert din bedrifts kjennetegn og ønsker å klage registreringen inn for Domeneklagenemda, ta kontakt med oss for bistand. Vi bistår også med domeneklager til WIPO for .com-domener.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.