Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Tvist om domenenavn - Hva bør du gjøre?

En mann sitter oppgitt og holder seg til hodet foran en laptop. Foto

I tilfeller der uvedkommende har registrert et domenenavn som er identisk eller forvekselbart med navnet eller varemerket til bedriften din, kan det oppstå en tvist om domenenavn. Denne artikkelen vil kort omtale alternative tvisteløsningsorganer som er opprettet for å håndtere slike konflikter, i tillegg til vanlige domstoler. Disse organisasjonene tilbyr et alternativ til kostbare og tidkrevende rettsprosesser.

Artikkelen tar for seg tvist om domenenavn under:

.NO

Tvist om domenenavn under .no kan enten bringes inn for de ordinære domstoler eller inn for Domeneklagenemnda. Denne nemnda er et selvstendig klageorgan som behandler tvister om rettigheter til domenenavn, og som skal løse konflikten raskt og rimelig.

For å vinne frem med en klage til Domeneklagenemnda må din bedrift dokumentere at følgende vilkår er oppfylt:

  • Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet, og
  • At abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

Ond tro anses å foreligge dersom navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av din bedrifts rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for dine rettigheter. Ond tro anses også å foreligge hvor registreringen er foretatt for å hindre din bedrift i å utnytte sine rettigheter eller for å tilby din bedrift eller andre å overta navnet mot vederlag.

Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at abonnenten må ha kjent din bedrifts rettigheter, eller vært grovt uaktsom. I saker hvor det er vanskelig å bevise ond tro kan det være mer hensiktsmessig å bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Gebyret for behandling av en klage i nemnda er 4 ganger rettsgebyret, dvs. kr. 3440,- per 2009. Behandling i nemnda er aktuelt for domenenavn som er nyregistrert eller overført til ny abonnent etter 1. oktober 2003. Fristen for å klage er 3 år fra domenet ble registrert eller overført. En avgjørelse fra nemnda kan bringes inn for domstolene.

.COM | .NET | .ORG | .BIZ | .INFO | .NAME

Tvist om domenenavn under de nevnte internasjonale toppdomener kan bringes inn for en særskilt klagenemnd opprettet av World Intellectual Property Organization (WIPO). Denne nemnda har siden opprettelsen i 1999 behandlet tusenvis av domenesaker med en høy prosentandel medhold for klager.

For å vinne frem med en klage til WIPOs klageorgan må din bedrift dokumentere at følgende vilkår er oppfylt:

  • The domain name registered by the domain name registrant is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant (the person or entity bringing the complaint) has rights; and
  • The domain name registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name in question; and
  • The domain name has been registered and is being used in bad faith

Gebyret for behandling av en klage i nemnda er 1500 USD per 2009. Saken er som hovedregel avgjort innen 60 dager etter at WIPO mottok klagen.

.EU

Tvist om domenenavn under .eu kan bringes inn for EURids tvisteløsningsnemnd som holder til i Praha. For å vinne frem med en klage til EURids nemnd må din bedrift dokumentere at følgende vilkår er oppfylt:

  • The .eu domain name registered is identical or confusingly similar to another name for which a prior right already exists, and
  • b. The holder of the domain name has no legitimate interest in the name or is using it in bad faith.

Gebyret for behandling av en klage i nemnda er 1665 EURO per 2009. Saken er som hovedregel avgjort innen 2-3 måneder etter at EURids nemnd har mottatt klagen.

Få kvalifisert bistand

Vi har bred erfaring med å håndtere domenetvister, og vil raskt kunne gi svar på om en sak egner seg for behandling i en særskilt klagenemnd eller ved de ordinære domstoler. Vi bistår klienter over hele landet.

  • Les mer om domene på vår hovedside om domene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.