Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Urettmessig registrering av .com-domene – klage til WIPO

Vi har tidligere informert om prosessen for domeneklage på et .no-domene.

I det videre vil vi her gå igjennom prosessen for å klage på toppnivådomenet .com.

Klage til Wipo.com-domenet er et internasjonalt toppdomene som brukes av aktører over hele verden. .com-domener er svært verdifulle for internasjonale aktører, inkludert norske bedrifter. For norske bedrifter vil et .com-domene også kunne være viktig som et alternativ til et opptatt .no-domene.

Siden .com-domenet ikke er landsspesifikk, vil man ikke kunne angripe en påstått ulovlig registrering ved å klage registreringen inn for nasjonale registreringstjenester for domener. Dette innebærer altså at for eksempel Norid (Norsk registreringstjeneste for Internett domenenavn – driveren av toppnivådomenet .no) ikke vil kunne bistå i en klagesak på en .com-registrering.

Klage til Domain Name Dispute Resolution – hva må til for å nå frem

Skal man klage på en .com registrering vil dette måtte gjøres til World Intellectual Property Organization (WIPO) og det gjeldende regelverket Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP Policy).

I det videre vil vi gå kort inn på de vilkår som må være oppfylt for å nå frem med en klage etter WIPO sitt regelverk.

1. the domain name registered by the domain name registrant is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant (the person or entity bringing the complaint) has rights; and

Overskriften er illustrerende. Den som klager må kunne dokumentere at man har en rettighet til kjennetegn som enten er identisk eller forvekselbart med det registrerte domenenavn.

I vurderingen av forvekslingsfare vil man måtte ta hensyn til både forvekselsbarhet (om merkene kan forveksles), og om det foreligger vareslagslikhet (om varene/tjenestene som selges/markedsføres på det registrerte domenet er lik eller identisk med varer/tjenester som selges under kjennetegnet klager har rettighet til).

2. the domain name registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name in question; and

Man må videre godtgjøre at innehaveren av domenet ikke har noen rettighet eller legitim interesse knyttet til domenenavnet.

3. the domain name has been registered and is being used in bad faith

Man må også godtgjøre at domenet har blitt registrert og brukt i ond tro. Forhold som kan vise at domenet er registrert i ond tro og blir brukt i ond tro, kan for eksempel være:

  • At det kan dokumenteres at domenenavnet ble registrert for å hindre eieren av varemerket å benytte dette i tilsvarende domenenavn
  • At registreringen er skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed
  • Domenenavnet ble registrert med den hovedhensikt å forstyrre virksomheten til en konkurrent
  • Registreringen har skjedd med hensikt om å dra en urettmessig fordel av klagers rettigheter, ved for eksempel å oppnå økonomisk gevinst pga. forvekslinger med klagers kjennetegn

Hvis disse tre vilkår anses oppfylt av WIPO, vil man nå frem med sin domeneklage.

Kostnader

De offisielle kostnadene til WIPO avhenger om man ønsker en eller tre saksbehandlere i saken. Det normale vil være at man velger en saksbehandler. De offisielle kostnadene kan du lese om på WIPO sine hjemmesider.

I tillegg til de offisielle kostnadene vil kostnadene til skriving av klagen og oppfølgning av den tilkomme. Ta nærmere kontakt med oss for å få et estimat til dette knyttet til deres individuelle sak.

Codex Advokat har representert flere aktører i domeneklager ovenfor WIPO og vil kunne bistå din bedrift i å utarbeide og følge opp slik klage.

  • Les mer om domene på vår hovedside om domene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.