Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Muligheter og fallgruver med «big data»

En mann sitter med hendene bak hodet

Boken «Små og store data» forteller hvordan store mengder fakta og data gir deg et grunnlag for bedre avgjørelser. – Utnyttelse av stordata kan ha ekstreme kommersielle effekter, men hensynet til personvernet gir også store juridiske utfordringer, sier advokat og medforfatter Espen Juul Haugan.

Dette får du vite:

«Små og store data»

Hver dag produseres enorme mengder data. Samtidig er kapasiteten til å lagre og bruke data nærmest ubegrenset. Kontinuerlige analyser av alla dataene som finnes, skaper enda mer data. Boken «Små og store data» beskriver hvordan slike data er verktøy for ledelse, prosjektstyring og taktiske avgjørelser. Data i seg selv er råmateriale for avgjørelser, akkurat som hvetemel og melk er råmateriale i bakervarer.

Den som utnytter potensialet i gode data tar bedre beslutninger og tilpasser seg raskere. Samtidig er det viktig å holde tungen rett i munnen, for her er det svært viktig å ta riktig hensyn til personvernet, sier advokat og medforfatter Espen Juul Haugan i Codex Advokat. Han understreker at med utnyttelse av små og store data gjelder også små og store lover.

Skyhøye bøter

Våren 2018 innførte EU en forordning kalt GDPR (General Data Protection Regulation), med et formål om styrket personvern. Forordningen ble også gjort gjeldende for Norge og andre EØS-land.

GDPR gir flere rettigheter, som for eksempel rett til innsyn og rett til å bli glemt. Ikke minst har skjerpede krav tvunget frem massiv omstilling for mange bedrifter.

GDPR er bedre tilpasset den teknologiske utviklingen, samt gir et mer enhetlig regelverk. Samtidig er det et strengt regelverk, når innsamlede data omfatter personopplysninger. Forordningen er et omfattende og tungt dokument, som ikke er særlig tilgjengelig eller forståelig for folk flest, sier Haugan.

Med GDPR stilles strengere krav til dokumentasjon av rutiner knyttet til behandling og sikring av personopplysninger, samt risikovurderinger. Det gjelder krav til såkalt «innebygd personvern» i dataløsninger, og databehandlere får nye plikter.

Utnyttelse av stordata er både allmennyttig og vil kunne ha ekstreme kommersielle effekter. Likeledes vil virksomheter kunne bli ilagt skyhøye bøter ved overtredelser av denne forordningen. Det er derfor avgjørende at man kjenner disse reglene og søker profesjonell hjelp, for å sikre at man opptrer i samsvar med regelverket, sier Haugan.

Etterspurte opplysninger

En «personopplysning» defineres som opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person direkte eller indirekte. Formuleringen omfatter både objektiv og subjektiv informasjon, uavhengig av format. I tillegg har man «særlige kategorier av personopplysninger», som er underlagt ytterligere og strengere krav.

Nær sagt alle virksomheter behandler på en eller annen måte personopplysninger, og benevnes da i loven som «behandlingsansvarlig». Ansvaret ligger på den behandlingsansvarlige.

  • Kravet til såkalt «samtykke» er sentralt i lovgivningen. Kravet skal sikre at den som avgir opplysningene har et reelt valg og må bekrefte at behandling av opplysningene godtas. Samtykket skal være på plass før behandlingen startes, sier Haugan. Han forteller videre at behandlingsansvarlig må inngå skriftlig avtaler med de databehandlere som gis tilgang til personopplysninger.
  • Innsamling og bruk av stordata vil kunne skape stor kommersiell verdi også utover virksomhetens egen kjernevirksomhet. Disse dataene vil kunne være etterspurt av andre kommersielle aktører som selv ikke har løsninger, mulighet eller tid til å skaffe seg informasjonen, sier Haugan.

Ifølge Haugan vil alle virksomheter kunne bruke stordata i markedsføringsvirksomhet, kundeservice, produktutvikling og forbedring.

  • Fremover bør og vil stordata gi mye bedre grunnlag for faktabaserte beslutninger i enhver virksomhet, noe som vil være avgjørende for å henge med i konkurransen, sier advokaten.

Skap verdier og ta godt vare på de!

Det aller mest spennende er nok likevel hvordan ikke- personifiserte opplysninger kan samles og benyttes både i egen virksomhet og også brukes kommersielt. Denne type data riktig innhentet og brukt, vil være en immateriell rettighet og ha verdi på samme måte som patenter, varemerker, design og bedriftshemmeligheter.

Her kan bedrifter skape datasett som kan brukes til å utvikle egne nye forretningsområder eller lisensieres til andre 3. parter i en kommersiell lisensstrategi slik som patenter.

Bedrifter som ønsker råd eller vurderinger relatert til dette må veldig gjerne ta kontakt med oss for en diskusjon om hvordan vi i så fall kan bistå. Vi gjør både GPDR implementering, lisensstrategier- og avtaler.

 

5 punkts huskeliste for GDPR

  1. Sett deg inn i regelverk og særlovgivning vedrørende personvernlovgivningen (GDPR).
  2. Kartlegg hva som er innhentet av informasjon og sørg for at man er i samsvar med reglene.
  3. Vurder hvilke muligheter som ligger i bruk av stordata for deg og din virksomhet.
  4. Er du i tvil om dataene omfattes av personvernlovgivningen, gjør utredninger og lag uansett gode avtaler med dem som informasjonen innhentes fra.
  5. Søk juridisk bistand og profesjonell hjelp.

 

Ønsker du å kjøpe boken eller holde deg oppdatert på dette området?

Boken «Små og store data» fås kjøpt hos bokhandlere.  Du kan også få kjøpt den hos oss.

 

Kjøp boken her

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.