Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hvorfor beskytte et varemerke?

Gjennom en varemerkeregistrering vil bedriften oppnå en enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for bedriftens varer og/eller tjenester.

Varemerket representerer bedriftens identitet i markedet. Et varemerke kan knyttes til kvalitet og omdømme, og er viktig i markedsføringen av produkter og tjenester. På samme tid er varemerket ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser fra bedriften. Det er derfor svært viktig å sikre seg eneretten til bedriftens varemerke.

En slik enerett innebærer at ingen andre vil kunne ta i bruk et varemerke som kan forveksles med din bedrifts merke for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som merket er registrert for. Gjennom en varemerkeregistrering så hindrer man altså at andre forsøker å utnytte den innsats og goodwill som tilligger din bedrift. Hvis slik utnyttelse mot formodning skulle skje vil man stå sterkere i forfølgelsen av dette hvis man innehar en varemerkeregistrering.

Eneretten gjelder bare bruk i næringsvirksomhet, for eksempel bruk av merket på selve varen, på innpakningen, i reklame, i forretningsdokumenter, i muntlig omtale eller på annen måte. Eneretten hindrer ikke privatbruk.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.