Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lisensiering av know-how?

Næringsdrivende som utnytter andres beskyttede produkter gjør det etter lisensavtaler med disse, eksempelvis patentlisenser.

Det er imidlertid ikke alltid slike lisenser er tilstrekkelige for at brukeren skal kunne nyttiggjøre seg produktet. Lisenshaveren vil ofte ha behov for andre verdifulle opplysninger av teknisk karakter som ikke fanges av lisensavtalen, såkalt know-how.

Know-how lisenser gis således for at lisenshaveren skal ha tilgang til hemmelige opplysninger som er nødvendige for å utnytte et patentert produkt. Det er imidlertid viktig at slike lisenser inneholder klausuler som sikrer mot illojal utnyttelse.

Lisensen må inneholde konfidensialitetsklausuler som sikrer at lisenshaver også hemmeligholder know-how, videre må det være klare bestemmelser knyttet til om/hvilke måter materialet kan gjøres tilgjengelig til andre, og hvem hos lisenshaver som skal ha tilgang til opplysningene.

Lisenser er per definisjon tidsavgrenset. Dette innebærer at de samtidig også må begrenses til å gjelde i et vist tidsrom. Det er viktig å sikre en klar regulering av hvordan know-how behandles etter lisensen løper ut.

Vederlag, vederlagsregulering, betaling, mislighold, og andre alminnelige bestemmelser må også reguleres i lisensavtalen.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.