Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Program mot piratkopier – Anti counterfeits program

Piratkopier er etterlikninger av originalprodukter som selges under kjente varemerker, eller som er design- eller patentbeskyttet. Det er ulovlig å importere piratkopier for salg i Norge.

KopieringTollvesenet beslagla i 2014 ca. 69.000 piratkopier til en verdi av 30 millioner kroner. Internasjonalt ble det beslaglagt ca. 2,3 milliarder falske produktenheter i hele verden i 2014 i følge den organisasjonen WCO. De landene som gjorde de største beslagene var USA, Saudi Arabia, Tyskland, Japan og Spania.

Blant de fire mest piraterte varene finner man de kjente elektronikkmerkene Samsung og Apple samt skomerkene Adidas og Nike.

Piratkopier kan være farlige for forbrukerne. De er mindre sikre, og kan utgjøre en helsefare. Falske legemidler og leketøy som inneholder kjemikalier kan forårsake uopprettelige skader for så vel voksne som barn. Innehavere av IPR-rettigheter taper i tillegg omsetning, og har mindre kapital for bruk til forskning og innovasjon av nye og forbedrede produkter.

I Codex har vi etablert vårt eget ANTI-COUNTERFEITS PROGRAM for å bekjempe piratkopiering.
Innenfor dette programmet leverer vi følgende skreddersydde tjenester til våre kunder:

Trademark watch

Vi overvåker at andre selskaper ikke søker registrert kundens navn eller logo eller lignende navn eller logo som varekjennetegn i definerte land.

Vi benytter søkeverktøy via anerkjente samarbeidspartnere, analyserer og rapporterer til kunden, og i samråd med kunden iverksetter egnede tiltak.

Vi overvåker urettmessig bruk av kundes kjennetegn på internett, herunder i sosiale medier, for å avdekke tilfeller av misbruk slik som når andre tar i bruk navn/logo som kan forveksles med et beskyttet merke; når andre bruker et varemerke generisk eller beskrivende; når andre bruker merket på en nedsettende måte, samt når andre bruker navnet for å lede trafikkbesøk til seg selv.

Product watch

Vi overvåker gjennom anerkjente selskaper online markedsplasser, webbutikker, sosiale medier og internettdomener for å stoppe salg/tilbud av falske eller kopiprodukter.

Vi rapporterer funn til kunden, rådgir og treffer tiltak i samarbeid med kunden.

Markedsplasser og søkemotorer

Når man oppdager piratprodukter og varemerkekrenkelser på markedsplasser slik som eksempelvis Ebay og Alibaba, kommuniserer vi med disse aktørene, og håndterer hele prosessen for å fjerne materialet, bilder og produkter som krenker kundens rettigheter.

Cease and desist letter

Vi skriver et cease and desist (CD) brev til krenkerne hvor det varsles om umiddelbare rettslige skritt dersom de ikke stopper krenkelsen, med ev. krav om erstatning for krenkelsen.

Injunction

Det hender at inngriper ikke avslutter det krenkende salget/tilbudet av piratvarer, og det er da behov for å få hjelp fra andre som kan pålegge opphør med tvangsmidler. Vi tar dermed saken for domstolene, hvor vi kan be om rask midlertidig avgjørelse (midlertidig forføyning) som går ut på at de aktuelle piratproduktene ikke skal kunne selges/markedsføres.

De fleste inngriperne vil akseptere rettens midlertidig avgjørelse som grunnlag for å opphøre krenkelsen. I motsatt fall må man ta ut alminnelig søksmål mot den som krenker et merke, design eller annen IPR.

Ved krenkelse utenfor Norge samarbeider vi med utvalgte advokatfirmaer som er spesialister innenfor denne type saker i den aktuelle jurisdiksjonen.

Tollkontroll i Norge og EU

 – Midlertidig forføyning

Vi bistår med begjæring til retten for å opprette en midlertidig tollkontroll. Dette gjøres via en midlertidig forføyning hvor retten pålegger tollmyndighetene å søke å avdekke kopivarer som utgjør en krenkelse i en produsents rettigheter, typisk varemerker.

Tollvesenet vil da ha en plikt til å kontrollere varer som er mottatt til tollbehandling og som omfattes av rettens kjennelse.

Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake varsler de tingretten, importøren og rettighetshaveren. Retten gir da rettighetshaver en frist som løper ut etter noen få uker til å reise søksmål mot importøren.

 – Søknad om tollkontroll til tollmyndighetene i EU

Vi bistår med nasjonal eller EU-søknad til tollmyndighetene i et EU-land for å etablere kontrollregime mot piratkopier slik at du kan hindre salg/tilbud av kopivarer som krenker dine rettigheter.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.