Nektelse fra Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig organ opprettet i 2013 for å behandle klager på avgjørelser fra Patentstyret i første instans.

KFIR behandler eksempelvis avslag fra Patentstyret om å registrere et merke fordi merket anses å mangle særpreg, eller avslag grunnet i at merket anses å være forvekslingsbart med et registrert merke. KFIR behandler også avgjørelser som opphever, sletter eller kjenner ugyldig merker som er registrert etter innsigelse eller krav om administrativ overprøving mm. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater