Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Krenkelse av varemerke i Google Ads

Internett har i de siste tjue årene revolusjonert vårt samfunn. Det foregår stadig en overgang fra det fysiske til det digitale. Produkter og tjenester flyttes over på nettet i takt med samfunnets digitalisering.

Krenkelse av varemerke i Google AdWordsAnnonsering på nett gjennom tredjepartsløsninger – Google Ads (AdWords)

Næringsdrivende kjemper innbitt for å tiltrekke seg forbrukernes oppmerksomhet i dette nye digitale samfunnet.  Markedsføringstjenester på nett er derfor blitt et naturlig valg for mange, og disse er faktisk i ferd med å erstatte de gamle reklamekanalene som aviser eller tv-reklame.

Flere og flere forbrukere og næringsdrivende benytter for eksempel verdens største søkemotor Google som deres primære informasjonskilde når de leter etter produkter eller tjenester. Google har på denne måten blitt en meget ettertraktet markedsføringskanal.

Næringsdrivende annonserer derfor stadig mer på nettet ved bruk av tredjepartsløsninger fra Google, YouTube, Facebook eller Twitter.

Google Ads er en betalingstjeneste fra Google hvor bedrifter kan markedsføre seg og sine produkter.

Tjenesten fungerer slik at en aktør kan legge inn ord eller uttrykk som vil utløse annonser fra næringsdrivende når forbrukerne søker på slike ord eller uttrykk.

Varemerkekrenkelser gjennom Google Ads

Mange bedrifter legger inn beskyttede varemerker som konkurrenter eier for å annonsere for egen virksomhet via Google Ads (tidligere Google AdWords).

Når forbrukerne søker på de aktuelle merkene vil Google vise annonser øverst eller på margene av søkeresultatet med internettlenker til et konkurrerende selskap.

Dette er en utbredt og uakseptabel praksis, samt ofte en varemerkekrenkelse.

Les mer om dette i et relevant casestudy om kjøp av konkurrentens kjennetegn i Google Ads og rettens avgjørelse.

Håndtering av varemerkekrenkelse gjennom Google Ads – klage til Google 

Varemerkekrenkelser som forekommer gjennom Google Ads kan forsøkes løst direkte med Google når inngriper ikke vil stoppe annonseringen. Dette er ofte mer effektivt og økonomisk enn å ty til domstolene.

Google og andre aktører har i utgangspunktet ansvarsfrihet for krenkelser som skjer ved bruk av deres tjenester etter E-handelsdirektivet som er implementert i Ekomloven. Men denne ansvarsfriheten gjelder ikke etter at de har fått kunnskap om krenkelsen.

Dette har EU-domstolen fastslått i Google v. Louis Vuitton og i L’oreal v. E-bay-sakene.

Google vil i slike tilfeller ha en åpenbar plikt til å reagere. Selskapet vil ha en selvstendig plikt til å stanse varemerkekrenkelsen, og kunne være erstatningsansvarlig overfor merkehaver.

Google har derfor etablert en egen klageordning hvor varemerkehavere eller deres fullmektiger kan sende inn klager vedrørende bruk av beskyttede varemerker i Google AdWords. I klagen skal det gis detaljer om annonsører, annonser og varemerker klagen gjelder for.

Google foretar begrensede undersøkelser, og informerer klager om resultatet.

Kunnskapskravet kan i praksis by på utfordringer. Det kan være tvil om den påståtte krenkelsen fordi selve retten ikke anses dokumentert. Er det et innarbeidet varemerke som krenkes, og ikke et registrert varemerke vil man kunne stille spørsmål ved hvorvidt Google og andre plikter å handle.

Det anbefales derfor at man dokumenterer den innarbeidede retten overfor Google i selve klagen.

Når verken inngriper eller Google Ads vil stanse krenkelsen, er eneste utvei å be domstolene om å forby bruken av merket, kreve erstatning samt iverksette tiltak mot annonsøren. Reglene er nå harmonisert med tilsvarende bestemmelser i EUs håndhevingsdirektiv (direktivet i seg selv har ikke blitt implementert i norsk rett). Slike tiltak kan skje veldig raskt når vilkårene for å treffe dem kan følge reglene om midlertidige sikringer i tvisteloven.

I Codex Advokat har vi lang erfaring med denne type situasjoner.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.