Kort om registreringsvilkår for varemerker

Varemerkelovens § 14 setter vilkårene for registrering av varemerker. I henhold til bestemmelsen må merket som søkes bestå av tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, og ha særpreg som kjennetegn for de varer og tjenester merket søkes registrert for.

Det stilles etter loven i utgangspunkt to vilkår. Vi vil kort gå inn på disse her.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater