Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kort om registreringsvilkår for varemerker

Varemerkelovens § 14 setter vilkårene for registrering av varemerker. I henhold til bestemmelsen må merket som søkes bestå av tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, og ha særpreg som kjennetegn for de varer og tjenester merket søkes registrert for.

Det stilles etter loven i utgangspunkt to vilkår. Vi vil kort gå inn på disse her.

Kort om registreringsvilkår for varemerker Tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres

Ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje, vil alle oppfylle lovens krav.

Lovens uttrykk «tegn» skal samtidig forstås meget vidt. Dette innebærer at formuleringen «tegn» ikke utelukker tegn som ikke kan oppfattes visuelt, som lukter og lyder. Varemerkerettslig praksis har også vist at farger og fargekombinasjoner kan bli oppfattet som tegn.

Varemerkerettslig særpreg

Lovens krav til særpreg sikter til to egenskaper ved det søkte varemerket. Varemerket må ha et visst særpreg, og det må ikke være beskrivende.

For at et merke skal ha særpreg i varemerkelovens forstand, må det ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handel. Dette vil utelukke til dels ubetydelige tegn som ingen vil oppfatte som varemerker. Også dagligdagse og alminnelige ord og uttrykk vil utelukkes, da omsetningskretsen ikke vil oppfatte uttrykkene som kjennetegn for en næringsdrivende, eksempelvis ordet «company».

De fleste merker som nektes registrering, nektes imidlertid på grunn av at det oppfattes som beskrivende for de søkte varer/tjenesters art, egenskaper, verdi, mengde eller formål. Et enkelt illustrerende eksempel er merket «Grovbrød» for brød. Et slikt merke vil kun hjelpe forbrukeren til å forstå hva slags brød de vil få, ikke til å skille produsenten av brødet fra andre produsenters brød.

For tegn som anses beskrivende gjør det seg gjeldende et friholdelsesbehov, altså at tegnet ikke kan reserveres en aktør, men må kunne benyttes fritt av andre aktører.

Et varemerke som er beskrivende for en vare, vil imidlertid fint kunne registreres for en andre varer hvor det ikke anses beskrivende. For å nyansere eksemplet ovenfor, så vil Grovbrød godt kunne registreres for eksempelvis leskedrikker eller fyrstikker. Spørsmålet om et merke er beskrivende vurderes alltid utfra de varer eller tjenester som varemerket søkes beskyttet for. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med oss for nærmere vurdering og råd.

Råd fra Codex Advokat

Vi i Codex har lang erfaring knyttet til varemerkeregistreringer. Vi kan hjelpe med å få din bedrifts varemerke registrert.

Vårt råd til en bedrift som er i prosess med valg av varemerke er at man forsøker å finne et så særpreget merke som mulig. Dette vil gjøre sikring av rettigheter lettere for bedriften, og på samme tid vil det bidra til å skille bedriften fra andre bedrifter i det samme markedet. Vi hjelper gjerne med forundersøkelse av din bedrifts varemerke. Det er også svært viktig at man så tidlig som mulig søker å registrere varemerket for å oppnå best mulig beskyttelse.

Ta kontakt med oss i Codex Advokat nærmere informasjon om varemerkeregistrering og våre priser.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.