Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kan man registrere varemerke selv?

Det er fult mulig å søke om varemerkeregistrering selv. Dette gjøres ved å levere søknaden til Patentstyret (les mer på www.patentstyret.no). I et slikt tilfelle vil du utarbeide varefortegnelsen til merket og håndtere all korrespondanse i tilknytning søknaden selv.

Imidlertid vil vi anbefale å benytte en fullmektig i forbindelse med søknaden. For det første vil en fullmektig kunne hjelpe til med å utarbeide varefortegnelse i søknaden, og sørge for at den dekker alle de varer/tjenester som kjennetegnet benyttes for og som kjennetegnet kan tenkes å benyttes for i fremtiden. Det bemerkes at når søknaden er levert inn vil man ikke kunne utvide varefortegnelsen, og ønsker man det så må man levere en helt ny søknad.

Det er per dags dato 45 ulike vare- og tjenesteklasser. Disse inneholder et stort antall varer og tjenester. Dette kan være uoversiktlig når man ikke har inngående kunnskap til systemet.  Vårt råd er derfor å benytte en fullmektig i forbindelse med søknaden slik at man får utarbeidet en best mulig varefortegnelsen.

For det andre vil en fullmektig håndtere all korrespondanse med Patentstyret. Patentstyret vil foreta en egen individuell vurdering av om varemerkesøknaden oppfyller kravene etter varemerkeloven. Etter sin vurdering kan Patentstyret enten godta søknaden og sende den til registrering, eller avslå søknaden. I det siste tilfellet vil man da få et brev fra Patentstyret med informasjon om hvorfor søknaden ble avslått og om mulighetene til å angripe avslaget. Ved sistnevnte situasjon er det vår klare oppfatning at man stiller sterkest i forsøket på å argumentere merket igjennom om man benytter en advokat som har god kunnskap om prosessen ovenfor Patentstyret.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.