Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hva er en sameksistensavtale for varemerke?

Behovet for en sameksistensavtale inntrer gjerne der hvor to ulike aktører har like eller lignende varemerker, men gjerne ikke opptrer som direkte konkurrenter ovenfor hverandre – dvs. ikke driver innenfor de samme hovedbransjer.

Når man har like eller lignende kjennetegn vil det kunne være vanskelig å oppnå registrering av varemerket for den av aktørene med dårligst prioritet i de ulike landene.

Ofte inngår da aktøren en sameksistensavtale. En sameksistensavtale vil si at man erkjenner hverandres varemerkerettigheter og at disse kan sameksistere uten at det er forvekslingsfare. Denne avtalen kan så brukes i søknadsprosessen i land hvor den andre aktøren sitt varemerke er registrert først. Avtalen vil i de fleste land avhjelpe forvekslingsfaren mellom merkene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.