Avslag på varemerkeregistrering fra Patentstyret?

Et varemerke må oppfylle de lovfestede vilkår i varemerkeloven. Hvis Patentstyret er av oppfatningen at søknaden ikke oppfyller lovens krav vil søknaden bli avslått. Typisk avslås varemerkesøknad enten pga. manglende særpreg eller fordi det er forvekslingsbart med tidligere registrerte rettigheter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater