Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lisensavtale for varemerke?

Varemerkeinnehavere kan utnytte sine varemerker ved å la andre bruke dem for å omsette eller markedsføre produkter under merkene. For slike tilfeller er det vanlig at merkeeieren inngår en lisensavtale hvorpå brukeren av merket betaler en royalty fra sitt salg tilbake til merkeeieren (lisensgiver).

Dette skjer veldig ofte. De fleste multinasjonale selskapene eier selv varemerkene i alle land der disse brukes, og lisensierer bruken til franchiseselskaper, produsenter, datterselskap mfl.

Et eksempel er Kelloggs. Merket eies av et amerikansk selskap, og lisensieres til skandinaviske brukere som bringer varene i omsetning i Norge. Coca Cola, Pepsi, gjør akkurat det samme.

Lisensavtalene vil inneholde andre bestemmelser som regulerer hvordan merkene skal brukes, og hva som skjer dersom lisensen misligholdes.

Lisensene kan anmerkes hos Patentstyret, og gir lisenshaverne rett til å angripe tredjemann som misbruker varemerkeretten.

Det er også skattemessige fordeler ved å inngå IPR- lisensavtaler ettersom inntektene kan avskrives periodevis. Les mer om dette i Skatteetatens Lignings ABC håndbok, side 369. http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/lignings-abc2015.pdf.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.