Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Spørsmål og svar

Lisensavtale for software?

Avtalene regulerer hvordan man kan bruke programmet. Brukerne får en bruksrett, og ikke noe eiendomsrett til programmet. De regulerer også hvem som kan bruke programmet,

Les mer

Lisensavtale for patent?

Eksempel på det første er når en flyprodusent som eksempelvis Boeing eller Airbus må inngå mange lisensavtaler med patenthavere for å kunne utnytte viktige elektronikk-komponenter

Les mer

Lisensavtale for varemerke?

Dette skjer veldig ofte. De fleste multinasjonale selskapene eier selv varemerkene i alle land der disse brukes, og lisensierer bruken til franchiseselskaper, produsenter, datterselskap mfl.

Les mer

Privacy policy?

Privacy Policy er en liste med personvernrettslige regler som enhver IT-leverandør må ha på plass for å kunne tilby tjenesten til forbrukerne. Leverandører skaffer seg

Les mer

Terms of use?

Avtalenes viktigste funksjon er nettopp å avgrense hva brukeren kan og ikke kan gjøre med programmet. Avtalene inneholder viktige bestemmelser ift. feil, ansvarsbegrensning, skader og

Les mer

Oversikt over Statens standardavtaler?

Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel) Driftsavtalen (SSA-D) Kjøpsavtalen (SSA-K) Oppdragsavtalen (SSA-O) Rammeavtalen (SSA-R) Smidigavtalen (SSA-S) Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T) Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bistandsavtalene brukes for å regulere

Les mer

Kjøpe patenter?

De kan være verdifulle, men de kan også mangle noe særlig verdi. Dette avhenger av det enkelte patentet. Det er viktig at du tar kontakt

Les mer

Krenkelse av patent?

Krenkelse av andres patenter kan være veldig kostbare for en bedrift selv om man skulle ha vært i god tro. Det anbefales dermed at man

Les mer

Hva kan patentbeskyttes?

Patenter kan ikke gis til plantesorter eller dyreraser, eller fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr som skyldes biologiske fenomener. Man kan heller ikke få

Les mer

Lisensiering av know-how?

Det er imidlertid ikke alltid slike lisenser er tilstrekkelige for at brukeren skal kunne nyttiggjøre seg produktet. Lisenshaveren vil ofte ha behov for andre verdifulle

Les mer

Hvordan beskytte know-how?

Andre tiltak er for eksempel rutiner rundt beskyttelse og hemmeligholdelse av know-how, konkretisering av hvilke know-how bedriften besitter i stillingsbeskrivelser og personalhåndbøker, taushetsregler i arbeidsavtaler

Les mer

Hva er know-how?

I Høyesterettspraksis er uttrykket beskrevet slik: «Med knowhow forståes vanligvis den samling av tekniske detaljer, kunnskaper og erfaringer som samlet kan være avgjørende for en

Les mer

Hva er en designregistrering?

Et design må ikke være tidligere offentliggjort innenfor EØS-området. Dette er et absolutt krav. Utenfor EØS-området må det heller ikke være offentliggjort overfor fagkretsene i

Les mer

Krenkelse av opphavsretten?

Ved krenkelse av opphavsretten har innehaver av opphavsretten rett på erstatning etter alminnelige erstatningsregler og/eller ulovfestede vederlagsregler (sistnevnte krever ikke dokumentasjon av økonomisk tap). Er

Les mer

Når får man opphavsrett?

Forutsatt at man oppfyller kravet til verkshøyde vil opphavsretten oppstår samtidig med at verket skapes. Det kreves verken registrering eller andre formaliteter. Beskyttelsen inntrer også

Les mer

Hva er en samtykkeerklæring?

Hvis Patentstyret avslår din varemerkesøknad med grunnlag i forvekslingsfare med annen aktørs merke, så vil man kunne avhjelpe dette med å få en samtykkeerklæring fra

Les mer

Hva er OHIM?

En søknad om varemerkeregistrering hos OHIM vil dekke alle land som er medlem i EU. Alle som er bosatt i Norge og alle selskap som

Les mer

Hva er WIPO?

Madridprotokollen er et samarbeid over landegrenser som sørger for at privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan, med utgangspunkt i

Les mer

Avslag fra KFIR?

I det tilfellet KFIR ikke gir klageren medhold kan avgjørelsen bringes inn for domstolene – merk imidlertid begrensningene som følger av vml. § 52, tredje

Les mer

Hva gjør Patentstyret?

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Patentstyret arrangerer også kurs og holder

Les mer

Hvorfor beskytte et varemerke?

Varemerket representerer bedriftens identitet i markedet. Et varemerke kan knyttes til kvalitet og omdømme, og er viktig i markedsføringen av produkter og tjenester. På samme

Les mer

Hva er et slagord?

Det ligger i slagordenes natur å uttrykke et reklamebudskap. Dette kan imidlertid medføre at merket kan ha vanskeligheter med å oppnå tilstrekkelig særpreg til å

Les mer

Hva er et kombinert merke?

Den typiske situasjonen for et slikt merke er hvor bedriften ønsker å registrere sin logo, hvor man da som oftest har både ord- og figurelementer.

Les mer

Hva er et figurmerke?

Et figurmerke vil gi vern mot direkte kopiering av figuren og bruk av forvekselbare figurer innenfor varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som

Les mer

Hva er et ordmerke?

Eksempler på ordmerker er: Freia og Ikea. Oppnår man registrering for et ordmerke vil man ha vern for enhver utforming av kjennetegnet for varer og/eller

Les mer

Hva kjennetegner et varemerke?

I dag har varemerke en vesentlig videre betydning.  Det kan bestå av alle slags tegn. Eksempelvis ord og ordforbindelser (slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver,

Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.