Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Når merkene mister sin kraft

Av advokat Jaime Espantaleón

Mandag 8. februar starter en rettssak mellom landets største snackprodusenter, Orkla og Maarud i en hovedforhandling som skal gå over tre dager.

Maarud mener at den har en enerett her i Norge til å bruke tegnet potetgull i kraft av å besitte en varemerkeregistrering.

Orkla ønsker å bruke potetgull i sin markedsføring, og innvender at Maarud ikke lenger har noen enerett. Selskapet sier at kjennetegnet potetgull har blitt en alminnelig betegnelse eller generisk ord for snacks; at merket har degenerert.

Et varemerke degenererer når det ikke lenger er egnet til å fungere som varemerke, mister sitt særpreg. Det er ikke lenger i stand til å skille et selskaps varer og tjenester fra andres.

Mye tid skal gå før særpregede varemerker blir vanlige ord og uttrykk. Erfaringen tilsier at enkelte merker som nyter en monopolstilling, og har hatt en slik stilling det lenge, står i fare for slik degenerasjon.

Maarud har produsert potetgull under varemerket Potetgull siden 1930-tallet. Patentstyret registrerte potetgull under nr. 254745 for «snackprodukter basert på poteter» 10. mars 2010. Før det hadde Maarud hatt flere varemerkeregistreringer for POTETGULL.

Man finner ordet potetgull i bokmålsordbok definert som chips, potetløv.

Sammenstilling av ordet potet og egenskapen gull kan være egnet til å oppfattes som en beskrivelse av en potet med gyllen farge uten at jeg med dette tar stilling til spørsmålene i saken.

Flere av Maaruds konkurrenter bruker i dag tegnet potetgull på chipsene sine. Sørlands chips, for eksempel, har følgende tekst på baksiden av sine snacksprodukter «…vi begynte med en grundig markedsanalyse. Vi helte vanlig potetgull i en bolle…».

Undertegnede er spansk. I løpet av mine tretten år i Norge har jeg ikke hørt noe annet ord brukt for chips enn potetgull.

Maarud har likevel ikke tapt saken.

Merker som degenerer kan likevel vinne sitt særpreg tilbake når produsenten gjør en innsats. Det skal ikke mye mer til enn en markedsføringskampanje for å lære forbrukerne å kjenne et merke.

 

Lignende sak

Spørsmålet retten skal vurdere er ikke så enkelt, men er heller ikke så komplisert. EU-domstolen har faktisk allerede vurdert alt dette tidligere, i KORNSPITZ-saken.

I denne sa domstolen at et merke for et blandingsprodukt til baking som forbrukerne oppfattet som en alminnelig betegnelse på en brødtype kunne kjennes ugyldig. Merket var ikke lenger i stand til å differensiere produsentens varer fra andres. Det var uten betydning hvorvidt bakerne visste at navnet var beskyttet. Det var også uten betydning hvorvidt det også fantes andre betegnelser for brødtypen. Produsenten var i fare for å miste sin rettsbeskyttelse.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 1. september 2015.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.