Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vervekampanje for kredittkort

Markedsrådet har i en avgjørelse fra 9. februar 2010 avgjort at en vervekampanje i regi av Fokus bank ikke var ulovlig etter markedsføringsloven. Banken markedsførte en vervekampanje for kredittkort på sine websider hvor ververen fikk 100 kroner i «Cashback» for hver ny kunde han vervet. Også nye kunder som ble vervet ville motta 100 kroner.

Markedsrådet vurderte om kampanjen utgjorde en urimelig handelspraksis i strid med markedsføringsloven § 6. Spørsmålet var om praksisen «strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske adferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet». Forbrukerombudet hadde her anført at vervingen var i strid med kredittkjøpslovens bestemmelser om opplysningsplikt om effektiv rente mv. Etter Markedsrådets syn kunne ikke opplysningsplikten strekkes så langt at den inntrådte allerede ved eksisterende kunders verving av potensielt nye kunder, så lenge vervingen var avgrenset til en oppfordring om å søke om kredittkort.

Det var tilstrekkelig at banken overholdt opplysningsplikten når de mottok søknaden om kredittkort. Markedsrådet fant heller ikke at vervekampanjen innebar et urimelig press eller kunne føre til impulshandlinger hos forbrukerne. Banken fikk dermed medhold i at vervekampanjen ikke var i strid med god forretningsskikk.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.