Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Pinterest står i fare for å måtte endre varemerke

Pinterest, et av USA mest besøkte nettsteder, står nå i fare for å måtte endre navn.

Etter innhenting av over en milliard i risiko kapital i 2013 for satsing internasjonalt har Pinterest nå møtt en stor hindring.

Varemerketvist

I Europa er det den engelske nyhetstjenesten Premium Interest som har rettigheten til navnet Pinterest gjennom varemerkeregistrering i EU. Pinterest Inc. protesterte mot Premium Interest sin varemerkeregistrering og hevdet at registreringen krenket deres eldre rett til navnet, og derfor var ugyldig.

I utgangspunktet er det «først i tid, best i rett», altså at Premium Interest som var først ute med sin varemerkesøknad har best rett. Dette utgangspunktet endres imidlertid hvor den annen part, i dette tilfellet Pinterest Inc., kan bevise at deres merke var i bruk og mer enn lokalt kjent i UK på tidspunktet hvor Premium Interest søkte varemerkebeskyttelse. I dommen formuleres dette slik:

«Therefore, the opponent was required to prove that the sign on which the opposition is based was used in the course of trade of more than local significance in the United Kingdom prior to that date«.

Avvist

Domstolen konkluderte med at det ikke var tilfelle. Pinterest Inc. kunne ikke bevise bruk eller kunnskap om varemerket fra det relevante publikum i UK på tidspunktet Premium Interest leverte sin varemerkesøknad. Følgelig ble Pinterest Inc. sin protest avvist av domstolen og Premium Interest sin varemerkeregistreringen ansett for å være gyldig.

Avgjørelsen kan sette en foreløpig stopper for Pinterest sine internasjonale planer. Det er imidlertid ventet at Pinterest vil anke dommen fra OHIM Opposition Division. Siste ord er derfor trolig ikke sagt i saken.

Saken illustrerer hvor viktig det er for ny oppstartede bedrifter å beskytte sine immaterielle rettigheter. Små utgifter i startfasen for bedriften kan spare den for en senere lang og kostbar merkevaretvist.

Ønsker du bistand når det gjelder varemerker?

Vi bistår i varemerketvister, ved avtaler og varemerkeregistreringer både nasjonalt og internasjonalt.

Tvister vedrørende varemerke

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.