Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Ny varemerkelov i 2010

Ot. Prp. Nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) ble lagt frem av regjeringen den 15.05.2009.

Stortinget rakk ikke å behandle proposisjonen før valget. Dermed vil proposisjonen måtte fremmes på nytt, og dette vil etter all sannsynlighet medføre at en ny lov tidligst vil være på plass i begynnelsen av 2010.

I tillegg til en generell og teknisk revisjon og modernisering av gjeldende varemerkelov, er det foreslått enkelte viktige endringer. De viktigste endringene er en lovfesting av prinsippet om regional konsumpsjon for merkevarer solgt innenfor EØS-området og muligheten for administrativ overprøving av varemerkers gyldighet av Patentstyret.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.