Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kvikk Lunsj og KitKat i varemerketvist

Det har i lengre tid pågått en rettslig tvist mellom selskapene bak de kjente sjokoladene Kvikk Lunsj og KitKat. I 2010 søkte Nestlé, som står bak sjokoladen KitKat, om varemerkebeskyttelse for de fire kjeksfingrene i KitKat.

Søknaden ble av de britiske varemerkemyndigheter godkjent idet man fant at de fire kjeksfingrene gjennom bruk hadde opparbeidet seg tilstrekkelig distinktivitet til å kunne fungere som et varemerke. Registreringen innebar at Nestlé fikk enerett til bruk av de fire kjeksfingrene for blant annet sjokolade.

Manglet særpreg

Cadburys, som nå står bak sjokoladen Kvikk Lunsj, protesterte imidlertid mot varemerkeregistreringen og hevdet de fire kjeksfingrene manglet tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres – altså ikke ville kunne fungere som et varemerke. I 2013 avgjorde the United Kingdom Intellectual Property Office at registreringen skulle oppheves grunnet manglende særpreg for alle søkte varer unntatt kaker og bakverk. Man fant også at de fire kjeksfingrene heller ikke hadde opparbeidet seg distinktivitet gjennom bruk.

Anket

Nestlé anket avgjørelsen inn for the High Court of Justice of England & Wales, hva gjelder opphevelsen av registreringen. Nestlé hevdet at de fire kjeksfingrene hadde opparbeidet seg distinktivitet gjennom bruk, samt at de uansett hadde særpreg. Cadburys på sin side anket den delen av avgjørelsen som slo fast at de fire kjeksfingrene hadde særpreg for kaker og bakverk.

I forbindelse med the High Court sin behandling av saken har man bedt om en foreløpig avgjørelse fra EU-domstolen, herunder blant annet knyttet til spørsmålet om KitKat gjennom sin bruk av de fire kjeksfingrene har oppnådd distinktivitet. Helt sentralt var om det var tilstrekkelig for å oppnå distinktivitet å vise til at en stor del av omsetningskretsen kjente de fire kjeksfingrene (formen på varen) og assosierte disse med KitKat sjokoladen i den forstand at hvis de skulle vurdere hvem som markedsførte varer med det varemerket, så ville de identifisere søker.

EU-domstolen

Den 11. juni kom generaladvokat Wathelet med sin uttalelse til EU-domstolen i saken. Uttalelsen er rådgivende og knytter seg kun opp mot jussen i saken. Uttalelsen er heller ikke bindende for domstolen, men følges i de fleste tilfeller.

Generaladvokaten fremstiller utgangspunktet for vurderingen at et varemerke alltid må tillate den gjennomsnittlige forbruker av produktet, som er rimelig godt informert og observant, å skille produktet fra andre foretaks produkter uten å foreta en analytisk undersøkelse og uten å være særlig oppmerksom. Varemerket må være i stand til å individualisere de varer som omfattes av varemerket og skille disse fra varer som har en annen kommersiell opprinnelse. De fire kjeksfingrene (formen), må altså, brukt uavhengig av innpakning og uten referanse til Kit Kat, tjener til å identifisere produktet, uten risiko for forveksling med andre produkter, som Kit Kat sjokolade solgt av Nestlé.

Generaladvokaten konkluderer med at man ikke kan svare bekreftende på ovennevnte spørsmål når søker kun har dokumentert at den relevante omsetningskrets gjenkjenner merket og assosierer det med søkers varer.

Har du spørsmål knyttet til varemerkeregistrering, ta kontakt med oss i Codex Advokat for veiledning og bistand. Vi har dyktige advokater med lang erfaring fra varemerkerettslige spørsmål.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.