Klage til Klagenemda for industrielle rettigheter

I tilfeller hvor Patentstyret avslår bedriftens søknad om varemerkeregistrering eller innsigelse mot tredjeparts varemerkeregistrering, alternativ opphever bedriftens registrering som følge av innsigelse fra tredjepart, kan avgjørelse klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR er et uavhengig, domstolslignende organ som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser for blant annet varemerker og designrettigheter. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater