Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Frivillig mekling i varemerketvister i Brasil

15. juli 2013 innførte det brasilianske patent og varemerke kontoret (INPI) tilbud om frivillig mekling for parter i varemerketvister.

Et slikt alternativ vil forhåpentligvis kunne senke antall tvister og samtidig saksbehandlingstiden hos INPI. Gjennom tilbudet legges det også til rette for at parter som har tvister pågående i flere jurisdiksjoner skal kunne oppnå en samlet løsning gjennom mekling.

Parter som har pågående varemerketvister for INPI kan på hvilket som helst tidspunkt i den administrative prosessen be om frivillig mekling. Ved en slik forespørsel vil den administrative prosess i saken settes på hold i minst 90 dager fra begynnelsen av meklingen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at frivillig mekling først kan gjennomføres hvor begge parter er enig om dette.

I følge meklingsreglementet (Resolution n. 084/2013 and Normative Instruction n. 23/2013) vil mekling holdes av INPI Center for Defense of Intellectual Property (CEDPI) i tilfeller hvor begge parter har hovedkvarter eller bor i Brasil. Hvor en av partene er hjemmehørende utenfor Brasil skal forespørsel om frivillig mekling sendes til både WIPO Arbitration og Mediation Center (WIPO Center) og CEDPI, i samsvar med meklingsreglementet til WIPO.

Partene vil i samarbeid bli enig om valg av mekler. Meklerens presenterer så sitt vederlag for arbeidet og partene vil begge måtte akseptere vederlaget. Vederlaget kommer i tillegg til INIP sin offisielle avgift (cirka US$ 230). Det blir så opp til partene å forme meklingsprosessen etter deres behov, ved f.eks. bestemme omfanget av tvisten og tidsbruken.

Det påpekes avslutningsvis at INPI ikke er bundet av den løsning partene kommer til etter mekling. INPI vil imidlertid bruke meklingsløsningen som et veiledende moment i avgjørelsen av varemerketvisten.

Hjemmesiden til INPI finner du her

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.