Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Codex Advokat foreleser på IT-konferanse i København

Den 18. og 19. november 2009 avholdes den årlige IT-konferansen i København, Danmark, i regi av IBC Euroforum. Codex Advokat, ved advokat Espen Juul Haugan, har fått i oppdrag å presentere norske standardkontrakter og erfaringer man har hatt ved bruken av disse i iterative systemutviklingsprosjekter.

Nye danske standarder for iterative systemutviklingsprosjekt

Under konferansen skal blant annet de nye danske kontraktsstandardene K02i og K01i presenteres. Disse kontraktene er utviklet med tanke på iterative systemutviklingsprosjekter. Dette er nybrottsarbeid i Danmark, og standardene er utarbeidet av blant advokat Claus Sørensen fra advokatfirmaet Dahl og advokatene Jesper Langemark og Nicolai Dragsted fra Bender von Haller Dragsted. I tillegg skal også boken «K01i og K02i – kontrakter til brug for iterative projekter» presenteres, der advokatene Sørensen og Langemark er medforfattere.

Andre foredragsholdere inkluderer professor dr. juris Mads Bryde Andersen, en av Nordens fremste eksperter på it-jus, representanter for Danmarks Finansministeri og Kirkeministeri, samt. representanter fra ledende it-konsulentfirma i Danmark.

Norske standarder og erfaringer fra iterative prosjekter

Advokat Haugan skal blant annet presentere de norske standardavtalene, og hvilke erfaringer man har gjort seg i Norge med bruken av PS2000- standarden ved iterative systemutviklingsprosjekter.

Dette vil være nyttig erfaring som danske advokater og jurister kan nyttiggjøre seg ved utarbeidelse av it-kontrakter. Codex Advokat vil i den forbindelse rette en spesiell takk til Birger Christoffersen fra Nordic Adviser som har bidratt vesentlig med praktiske eksempler og prosjekterfaring fra systemutvikling med PS2000. Videre vil vi også rette en takk til Jørgen Petersen fra Promis for verdifull bakgrunnsinformasjon om PS2000 og iterativ systemutvikling i Norge.

Programmet for konferansen «IT-kontrakter 2010» finnes her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.