Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Adgang til å representere klienter i OHIM

Norske fullmektiger får endelig adgang til å representere klienter i EU-s varemerkekontor- OHIM, mer enn tjue år etter at EUs varemerkeregime kom på plass.

EU-parlamentet vedtok 15. desember i år en reform av EUs regelverk for EU-varemerker som blant annet innebærer at fullmektiger basert i et EØS-land, herunder Norge, kan representere klienter som ønsker å søke varemerkebeskyttelse i OHIM.

Den nye forordningen trer i kraft 23. mars 2016.

Fullmektiger som har jobbet nasjonalt i minst fem år med varemerkesaker overfor Patentstyret vil også kunne melde seg som European Trademark Attorneys med OHIM.

Det er per i dag ikke mulig for norske advokater eller andre fullmektiger i Norge å inngi søknader på vegne av personer eller foretak om registrering av varemerker i OHIM, eller representere klienter som har varemerkesøknader eller varemerkeregistreringer i prosesser overfor OHIM.

Norske fullmektiger har i alle år anvendt samarbeidende kontorer i andre land, typisk Sverige og Danmark for slike oppdrag.

Vi gratulerer norske myndigheter for deres innsats i dette arbeidet.

Codex IPR advokater har betydelig erfaring med varemerkesaker i OHIM, og mange års erfaring med varemerkesaker overfor Patentstyret. Vi ser frem til å representere klienter overfor OHIM, og til å opptre som European Trademark Attorneys.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.