Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Etterligning av produkt

Kommersiell suksess ofte har sin pris i form av at etterlignende produkter dukker opp på markedet. Både Lego, Crocs og Maglite har opplevd dette og gått rettens vei for å stanse markedsføring og salg av de konkurrerende produktene.

Etterligning av produktMarkedsføringsloven

Etter markedsføringsloven § 30 er det «I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»

Vi vil her se nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt for å vinne frem med krav om stans av et etterlignende produkt illustrert med en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 1997 hvor Mag Instrument Inc. fikk medhold i en sak mot Biltema hvor det var krevd stans i salg av lommerlykter som lignet på modellene Mini Maglite og Solitaire.

Produktets originalitet

For at Maglite-lyktene skulle ha vern mot etterligninger måtte de ha nødvendig originalitet og særpreg. Retten vurderte her lyktenes funksjoner og utforming og fant at de skilte seg markant fra andre lykter som fantes på markedet da de ble introdusert. Nødvendig originalitet var således tilstede. Generelt gjelder at standardprodukter av ulike slag ikke vil oppfylle vilkåret til originalitet.

Fare for forveksling

For å nå frem med kravet om stans måtte etterligningen føre med seg en fare for forveksling med Maglite-lyktene. Retten sammenlignet først lyktenes mål, funksjoner, design mv. og fant at Biltema-lyktene var svært like Maglite-lyktene. At lyktene hadde forskjellig innpakning, merking og pris var ikke nok til å avverge faren for forveksling. Vurderingen ble gjort ut fra kundenes synsvinkel, altså den kjøpekrets lyktene var rettet mot.

Urimelig utnyttelse

Retten vurderte deretter om etterligningene innebar en urimelig utnyttelse av Mags innsats og resultater. En fant at det dreide seg om bevisste etterligninger av Maglite-lyktene og at disse var utformet med tanke på å oppnå størst mulig likhet med forbildene. De muligheter som åpenbart fantes for å skape lykter med et annet utseende var ikke utnyttet, og Biltemas opptreden var direkte snylting på utviklingsarbeidet som Mags hadde brukt store ressurser på. Hensynet til forbrukerne og deres interesse i billige produkter kunne ikke frata Biltemas opptreden preget av urimelig utnyttelse.

Vernets varighet

Vernet for et produkt etter markedsføringsloven § 30 varer ikke evig. Hvor lenge vernet varer må avgjøres konkret fra sak til sak. I Maglite-saken hadde det eldste produktet eksistert på det amerikanske markedet i 14 år og på det norske markedet 10 år. Retten fant at vernet fortsatt gjaldt og la blant annet vekt på at det dreide seg om et industridesignprodukt som måtte anses å ha mer varig beskyttelse enn rene moteprodukter som klær og lignende.

Det ble også lagt vekt på at Mags i tiden fra lansering måtte ha nok tid til å få dekning for utviklingskostnader og fortjeneste. Retten fant at fortjenestemarginen måtte være rommelig og at tidsfaktoren foreløpig ikke kunne medføre at konkurrentene kunne gis rett til å tilegne seg fordelene av Mags investeringer.  

Mags fikk etter dette medhold sitt krav om at Biltema måtte forbys å markedsføre og selge kopi-lyktene. Biltema måtte også betale erstatning til Mags for tapte inntekter og tap av goodwill.

Få kvalifisert bistand

Vi har bred erfaring innen markedsrett, og bistår gjerne din bedrift med råd innen dette fagområdet. Vi bistår også med tvisteløsning både overfor Forbrukerombudet, i Næringslivets konkurranseutvalg og i domstolsapparatet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.